PHP كه در ابتدا در سال 1994 توسط Rasmus Lerdorf ايجاد شد، مخفف واژگان  Personal Home Pages به حساب مي‌آمد.

با گسترش قابليت ها و موارد استفاده اين زبان، PHP در معناي Hypertext Preprocessorبه‌كارگرفته‌شد. (عبارت‌ پيش‌ پردازشگر(preprocessor) بدين معني‌ است‌ كه PHP، اطلاعات را قبل از تبديل به زبان HTML، پردازش مي‌كند.)

مطابق مطالب سايت وب رسمي PHP، كه در آدرس www.PHP.net   PHP يك زبان اسكريپتي سمت سرويس دهنده HTML , platform-independent (Server-side) embedded مي‌باشد

سمت سرويس دهنده بودن PHP، بدين معناست كه تمام پردازشهاي اين زبان بر روي سرويس دهنده (Server) انجام مي‌گيرد. يك سرويس دهنده، در حقيقت يك كامپيوتر مخصوص مي‌باشد كه صفحات وب در انجا نگهداري مي‌شوند و از آنجا به مرورگر كاربران منتقل  مي‌شوند.

منظور از platform-independent   بودن اين زبان، اين است كه بر روي هر سيستم و با هر سيستم عاملي از قبيلMacintosh, Windows NT , Unix اجرا مي‌شود. توجه كنيد كه منظور از اين سيستم عاملها، سيستم عاملهايي مي‌باشند كه بر روي سرويس دهنده‌نصب مي‌شوند برعكس  Asp فقط روي سرويس‌دهنده‌هاي   Microsoft اجرا مي‌شوند.PHP  نه تنها قابليت اجرا بر روي هر سيستم عاملي  را دارا مي‌باشد، بلكه براي منتقل كردن برنامه‌هاي آن از يك سيستم عامل به سيستم عامل ديگر، احتياج به تغييرات اندكي خواهيد داشت و حتي در بعضي از موارد، بدون احتياج به هيچ تغييري مي‌توانيد، يك برنامه به زبان PHP را از يك سيستم عامل به سيستم عامل ديگر منتقل كنيد.

منظور از HTML embedded  بودن PHP اين است كه دستورات اين زبان در بين كدهاي HTML قرار مي‌گيرند. بنابراين برنامه نويسي به زبان PHP كمي پيچيده تر از برنامه نويسي به زبان HTML، به حساب مي‌آيد.

PHP بر خلاف زبانهاي برنامه نويسي (Programming Languages) يك زبان اسكريپتي (Scripting language) مي باشد. به عبارت ديگر دستورات PHP بعد از رخداد يك رويداد (event)، اجراء مي‌شوند. اين رويدادها مي‌تواند شامل ارسال يك فرم، رفتن به يك URL مشخص و يا موارد ديگر باشند. متداولترين زبان اسكريپتي، زبان Java Script مي باشد كه معمولاً براي پاسخ به رويدادهاي كاربرد در مرورگر وب، به كار مي‌رود.

تفاوت عمده Java Script با PHP در اين است كه Java Script يك تكنولوژي سمت سرويس گيرنده Client- side)) مي باشد. زبانهايي مانند Java Script يا PHP، تفسير شونده (interpreted) ناميده مي‌شوند. به عبارت ديگر براي اجرا به يك مفسر مانند مرورگر وب احتياج دارند. اما زبانهاي برنامه نويسي مانندC يا Java بعد از ترجمه زبان ماشين (Compile) به خودي خود قابل اجراء مي‌باشند.

جديدترين نسخه PHP  نسخه 4.0  اين زبان اسكريپتي مي‌باشد.

دسته بندی : افزایش درآمد سایت