در صورتی كه هرگز اعتبار آيتم cache شده به پايان نرسد ، سرويس polling در ASP. NET يك پيام غيرمعتبرسازی را دريافت نمی  نمايد . اين مشكل می تواند دلايل متعددی داشته باشد . فعال نشدن CLR  برای SQL Server يكی از متداولترين مشكلات موجود در اين رابطه است .
رويه ای كه پيام های آگاه سازی را ارسال می نمايد يك رويه دات نت است و به حمايت آن نياز دارد . برای فعال كردن CLR ، می توان از پنجره خط دستور ويژوال استوديو دات نت 2005 استفاده كرد و دستور SqlCmd.exe را تايپ كرد .
كد زير نحوه فعال كردن دستور فوق را برای SQL Server 2005 Express Edition  نشان می دهد :

  SqlCmd -S localhost\SQLEXPRESS

در صورت استفاده از نسخه كامل SQL Server 2005  ، لازم نيست از  instance name استفاده شود ( استفاده از localhost در مقابل  localhost\SQLEXPRESS ) .
همچنين ممكن است با توجه به محل نصب بانك اطلاعاتی لازم باشد كه نام سرويس دهنده تغيير يابد . در دستور قبلی ، فرض بر اين است كه بانك اطلاعاتی بر روی كامپيوتر جاری نصب شده است .
برنامه كاربردی SqlCmd.exe يك پرامپت دستوری را ارائه می نمايد كه می توان از آن به منظور درج دستورات SQL استفاده كرد . برای فعال كردن CLR از دستورات زير استفاده می گردد .

EXEC sp_configure ‘show advanced options’, ‘1’
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure ‘clr enabled’, 1
GO
RECONFIGURE

در ادامه و با تايپ دستور quit می توان از برنامه SqlCmd.exe خارج شد.
در صورتی كه اعتبار آيتم cache شده بلافاصله به اتمام برسد ، اين احتمال وجود دارد كه از قوانين اشاره شده در ارتباط با نوشتن query تبعيت نشده باشد .

سخن آخر
طراحان و پياده كنندگان برنامه های وب با بكارگيری مجموعه ای از ترفندها ، فناوری ها و رعايت برخی نكات كليدی می توانند برنامه هائی را با كارآئی مطلوب طراحی و پياده سازی نمايند . با توجه به جايگاه مهم لايه داده در برنامه های وب ، می بايست  بر روی لايه فوق با دقت بيشتری متمركز و اقدامات لازم را در  زمان طراحی و پياده سازی انجام داد .
پياده كنندگان برنامه های وب با نوشتن چندين خط كد اضافه می توانند قابليت رشد و كارآئی برنامه های خود  را بطرز چشمگيری افزايش دهند .
استفاده از ابزارهای تست و پروفايلينگ حداقل شرايط لازم به منظور بررسی قابليت های يك برنامه وب كارآ را فراهم می نمايد تا بتوان قبل از عملياتی شدن مشكلات و  گره های حساس تاثيرگذار بر روی‌ كارآئی برنامه را شناسائی و در جهت رفع آنها تلاش كرد .

دسته بندی : افزایش درآمد سایت