افزایش درآمد سایت

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

مفاهيم اوليه Caching Caching از جمله واژه های كاملا” آشنا در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات است . اين واژه ريشه فرانسوی‌ دارد و به معنی ذخيره سازی است . در دنيای پردازش اطلاعات ، به ذخيره اطلاعات برای استفاده آتی اطلاق می گردد .در واقع ، Caching فرآيندی است ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

دستيابی به كلاس های performance counters از طريق كد

با توجه به اين كه  ASP.NET بخشی از فريمورك دات نت است ، پياده كنندگان برنامه های وب می توانند در صفحات وب نوشته شده با استفاده از فناوری ASP.NET به تمامی كلاس های موجود در فريمورك دات نت دستيابی داشته باشند . اين بدان معنی است كه از طريق ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

performance counter

برنامه performance counters  ويندوز يكی از ابزارهای متداول موجود برای اندازه گيری كارآئی يك برنامه می باشد . با استفاده از برنامه فوق می توان به تعداد دلخواه counter را اضافه و يا مستقيما” كارآئی را از طريق جعبه محاوره ای system performance اندازه گيری كرد . برای فعال كردن ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

تست برنامه قبل از عملياتی شدن آن و يا پروفايلنگ ( Profiling -افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

برای قضاوت در خصوص  تلاش های انجام شده در ارتباط با بهبود كارآئی يك برنامه وب ، می بايست  قادر به سنجش كارآئی آن در عمل باشيم .  در مواردی كه كارآئی يك برنامه كند و  نااميد كننده است  ، می بايست بر اساس اطلاعات كافی اقدام به شناسائی  گره ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

session state

state يكی از بزرگترين محدوديت های تاثير گذار در  خصوص كارآئی  برنامه های نوشته شده با استفاده از ASP كلاسيك است . با اين كه در ASP.NET ويژگی های جديدی به منظور بهبود كاركرد session state ارائه شده است  ولی همچنان لازم است كه از آن با دقت استفاده گردد ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

طراحی برای كارآئی  : در اين رابطه به مجموعه ای از نكات كليدی اشاره خواهيم كرد كه رعايت آنها در زمان طراحی می تواند زمينه پياده سازی يك برنامه وب كارآ را فراهم نمايد . تست برنامه قبل از عملياتی شدن آن : يكی از مسائل مهم در ارتباط با برنامه ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

طراحی برای كارآئی -كنترل های سرويس دهنده

توجه و رعايت موارد زير پياده كنندگان را در جهت پياده سازی برنامه های وب با كارآئی بالا كمك خواهد كرد  : مكانيزم ترجمه كد در ASP.NET برنامه های نوشته شده با استفاده از ASP.NET دارای كارآئی بمراتب بيشتری نسبت به برنامه های نوشته شده با استفاده از ASP كلاسيك ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

يكی از ملزومات كليدی در هر نوع برنامه كامپيوتری ميزان كارائی و قابليت پاسخگوئی سريع آن به كاربران است . طراحان و  پياده كنندگان برنامه های كامپيوتری می بايست در زمان طراحی ، پياده سازی و نوشتن كد به اين موضوع توجه جدی داشته باشند. برنامه های وب با توجه ادامه مطلب…

By 92, ago