مقالات و پایان نامه ها

caching در كنترل ObjectDataSource -افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

caching  كنترل ObjectDataSource با اشياء داده برگردانده شده توسط SelectMethod به خوبی كار می كند . در صورت استفاده از يك query پارامتريك ،‌  كنترل ObjectDataSource  درخواست هائی با پارامترهای مختلف را بطور جداگانه cache ادامه مطلب…

By 92, ago