افزایش درآمد سایت

نحوه كار سيستم آگاه سازی caching

نحوه كار سيستم آگاه سازی caching پس  از انجام مراحل اشاره شده بستر لازم برای  استفاده از سيستم آگاه سازی caching آماده می شود. برای آشنائی با نحوه عملكرد سيستم فوق يك نمونه مثال را با يكديگر دنبال می نمائيم ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

سيستم آگاه سازی caching در SQL Server 2000 و SQL Server

مرحله اول : مشخص كردن جداولی از بانك اطلاعاتی كه نيازمند حمايت از سيستم آگاه سازی caching می باشند . بدين منظور لازم است كه در اولين اقدام بانك اطلاعاتی و جداولی كه لازم است بر روی آنها سيستم آگاه ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

caching در كنترل ObjectDataSource -افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

caching  كنترل ObjectDataSource با اشياء داده برگردانده شده توسط SelectMethod به خوبی كار می كند . در صورت استفاده از يك query پارامتريك ،‌  كنترل ObjectDataSource  درخواست هائی با پارامترهای مختلف را بطور جداگانه cache می نمايد. caching كنترل ObjectDataSource  ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

Caching در كنترل منبع داده SqlDataSource

پس از فعال كردن پتانسيل  caching در كنترل SqlDataSource ، ماحصل اجرای SelectQuery برای استفاده آتی Cache  می گردد . در صورت اجراء يك  select query پارامتريك ، كنترل فوق برای هر مجموعه از مقادير پارامترها يك نسخه جداگانه را ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

Output Caching در يك سرويس وب -فزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

Output Caching در يك سرويس وب از Output Caching می توان برای متدهای جداگانه در يك سرويس وب نيز استفاده كرد . برای انجام اين كار ، لازم است كه مقدار CacheDuration به WebMethod و قبل از تعريف متد اضافه ادامه مطلب…

By 92, ago
افزایش درآمد سایت

افزايش كارآئی برنامه های وب در ASP.NET 2.0

برای ذخيره چندين نسخه cache از يك صفحه تنها گزينه موجود استفاده از پارامترهای query string نمی باشد . ASP.NET به پياده كنندگان برنامه های وب امكان ايجاد رويه هائی سفارشی را می دهد كه به كمك آنها می توان ادامه مطلب…

By 92, ago